SIA "Spēkrats A" realizējis projektu Nr.16-07-AL05-A019.2101-0000015 - "SIA "Spēkrats A" uzņēmējdarbības uzsākšana, riepu servisa, riteņu ģeometrijas regulēšanas pakalpojuma realizācija", kas tika realizēts Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātē 19.2.1. "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas".
0
SIA Spēkrats A                                                              📧  Info@spekratsa.lv    📞:27774388

 .